อนุทิน 129794 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

รายงานนี้น่าจะช่วยให้คนอยากลดปริมาณน้ำตาลในเลือดตัวเองลง เพราะเขาพบว่าคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ถึงแม้จะไม่ถึงระดับเป็นเบาหวานก็มีความสัมพันธ์กับอาการความจำเสื่อม ก็หมายความว่าถ้าเราปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่เรื่อยๆ โอกาสที่เราจะความจำเสื่อมจะมากกว่าคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (เขาเอาที่ 100 mg/dl) รายละเอียดอยู่ที่ Glucose levels and risk of dementia. N Engl J Med.  2013; 369(6):540-8 (ISSN: 1533-4406)

เขียน 25 Sep 2013 @ 13:52 ()


ความเห็น (0)