อนุทิน 129793 - เสาวลักษณ์ หนูรอด

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ส่งข้าพระองค์มาที่นี่โดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ 

ขอทรงสอนให้เข้าใจ และทำตามพระบัญชา เพราะเวลาเร่งเข้ามามากจนเกือบจะค่ำแล้ว

เกรงว่าพระประสงค์ของพระองค์จะไม่สำเร็จในชีวิตนี้ อย่าให้มัวหลงกับดับของพญามาร

อย่าให้คำพูดของใคร คำดูถูกสบประมาทของใครทำให้เสียกำลังใจจนเดินต่อไปไม่ไหว 

ขอให้หูของข้าพระองค์ฟังเสียงพระองค์ตรัสมากกว่าเสียงพญามาร ขอช่วยคนทั้งหลาย

ให้หลุดพ้นจากเป็นทาสของมาร ขอให้คนทั้งหลายได้พบความจริงแห่งชีวิต ขอโปรดช่วย

ผู้ที่หลงเจิ่นอยู่ให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวง อาเมน

 

 

 

เขียน 25 Sep 2013 @ 13:51 ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ ขอเอาใจช่วยในการดำเนินชีวิตแต่ละวันด้วยนะคะ