อนุทิน 129790 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๖๓ |

"ร้กข้ามขอบฟ้า"

บันทึกจากเพลงโปรด ... "ขอบฟ้าแม้จะคนละฟาก ห่างไกลกันมาก แต่ก็ฟ้าเดียวกัน" ... (เพลง รักข้ามขอบฟ้า)

ขอบฟ้าแม้จะคนละฟาก
ห่างไกลกันมาก แต่ก็ฟ้าเดียวกัน
รักข้ามขอบฟ้า ข้ามมาผูกพัน
ผูกใจรักมั่น...สองดวงให้เป็นดวงเดียว

เพราะมาก ๆ  ;)...

เขียน 25 Sep 2013 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)