อนุทิน 129784 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

..จะเหลือวันกี่วันให้เจ้าฝัน
จะเหลือเดือนกี่เดือนให้เจ้าท่องไปในโลกกว้าง
จะเหลือปีกี่ปีให้เจ้าสร้างบารมี...
เวลาชีวิตหดสั้นลงทุกวินาที
อย่ามัวลุ่มหลงกับโลกียสุขจนลืมสะสมอริยทรัพย์

                                     ธรรมทิพย์
                             ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (1)

อริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ไม่มีปลวกมอดจะแทะกินได้ เป็นทรัพย์นิรันดร์