อนุทิน 129776 - คุณมะเดื่อ

สองเหรียญทอง ของกิจกรรมประกวดวิชาการระดับศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพ ฯ ในวันนี้..

สำหรับกิจกรรมที่คุณมะเดื่อรับผิดชอบฝึกซ้อม...คือ " ท่องบทอาขยานภาษาไทย"  กับ

" การอ่านออกเสียง จับใจความ "  โดย นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนชั้น ป.4 ทั้ง

สองรายการ  ต้องลงประชันกับพี่ ๆ ป.5 - ป.6 จากโรงเรียนอื่น ๆ  แม้จะไม่ใช่

เหรียญทองอัน 1  แต่ก็เป็นเหรียญทองอันดับ  2  สำหรับท่องอาขยาน  กับอันดับ 4

สำหรับการอ่านออกเสียงและจับใจความ...เพียงเท่านี้คุณมะเดื่อก็พอใจที่สุดแล้ว และก็

ออกจะเกินความคาดหมายด้วย...เด็ก ๆ ทำดีที่สุด  ทำเต็มที่ เต็มความสามารถแล้ว

แม้ผู้ที่เข้าแข่งขันจากโรงเรียนอื่น ๆ จะเป็นพี่ ป.5 และ ป.6  แต่เขาก็สู้  ไม่ยอมถอย..

 

เขียน 24 Sep 2013 @ 23:41 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

…ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณมะเดื่อ…