อนุทิน #129774

| อนุทิน ... ๕๐๕๙ |

"..."

ชั่วโมงที่มืดที่สุด คือ ชั่วโมงก่อนรุ่งอรุณ

The darkest hour is that before the dawn.

บันทึกคัมภีร์มองตน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

และเป็นชั่วโมงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดด้วยครับอาจารย์…