อนุทิน 129752 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

         ในการทำงานของแต่ละคน ต่างก็มีจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองด้วยกันทั้งนั้น บางครั้งการขอดูคะแนนในการทำผลสอบของผู้เข้าสอบ (ถ้าฉันรับผิดชอบอยู่ ฉันก็จะไม่ให้คนอื่นได้ดู เพราะจะทำให้คะแนนเบี่ยงไป) นี่คือ จรรยาบรรณวิชาชีพของฉัน (ในเมื่อฉันเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้)...สำหรับคุณ ๆ ก็บอกว่า คุณมีจรรยาบรรณ ไม่สามารถให้หรือลดคะแนนจากผลสอบได้...นี่ไง!!! คือ "จรรยาบรรณวิชาชีพ" ที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องรักษา ดังนั้น สรุปแล้ว "ทุกคนต้องรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง" ด้วยกันทั้งนั้น...

เขียน 24 Sep 2013 @ 16:34 ()


ความเห็น (0)