อนุทิน 129743 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทินที่ ๑๐

ปล่อยวาง

บางครั้ง...

เรามัวยึดติด

กับบางเรื่องราว

กลับทำให้เรารู้สึกหนัก...ทุกข์ใจ

 

บางคราว...

เราปล่อยวาง...ไม่ยึดติด

ไม่ใส่ใจกับเรื่องน้ัน...

กลับรู้สึกผ่อนคลาย สบาย...สุขใจ

               (อร  วรรณดา ๒๔ ก.ย.๕๖)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (3)

วางได้ว่าง ว่างเพราะวาง ใจสงบ ใจผ่อนคลาย ขอบคุณค่ะ

จริงค่ะ

ใช่ค่ะคุณถาวร ผอ.เสาวลักษณ์ การที่เราได้ปล่อยวาง…เรากลับได้รับสิ่งใหม่คือ ความสุขใจ ค่ะ และขอขอบคุณคุณถาวร อาจารย์ Wasawat ผอ.บุษยมาศ คุณครูมะเดื่อ ผอ.ชยันต์ ผอ.เสาวลักษณ์ และผอ.อัญชัญ ค่ะ ที่ให้กำลังใจค่ะ