อนุทิน 129738 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๕๑ |

"Thanks"

ช่วงนี้เป็นช่วงการตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงอะไรหลาย ๆ อย่าง
ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการได้มาและให้ไป

สิ่งใหม่ ๆ เข้ามาก็ต้องเรียนรู้ใหม่ ๆ
สิ่งเก่า ๆ เคยเข้ามาก็ต้องจำไว้เป็นบทเรียน

มนุษย์ต่างจากสัตว์โลกประเภทอื่น คือ การปรับตัวให้กับเข้าธรรมชาติมากที่สุด
เราจึงสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้จนถึงปัจจุบัน

การเรียนรู้ในประสบการณ์ชีวิตของผม ทำให้ผมแกร่งขึ้นในทุก ๆ วัน
ผมเคยมีวันเวลาที่ทุกข์สุด ๆ มามากมาย เสียใจก็หลายครั้ง

ขอให้ช่วงที่เหลือของชีวิตเป็นช่วงที่ดีที่สุดต่อ ๆ ไปเถิด

ขอบคุณพ่อแ่ม่ ขอบคุณฟ้า ขอบคุณดิน
ขอบคุณธรรมะของพระพุทธองค์

เขียน 24 Sep 2013 @ 12:46 () แก้ไข 24 Sep 2013 @ 12:56, ()


ความเห็น (0)