อนุทิน 129736 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

        ภาระงานช่วงเช้า ผ่านไป ได้ข้อยุติ Win - Win ทั้งคู่ กับปัญหาที่มหาวิทยาลัยได้แบกรับภาระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยยึดฐานเดิมจาก มศว. และต้องมาดูเงินในกระเป๋าของตนเองว่าสามารถทำได้เพียงใด?...ซึ่งความเป็นจริง ม.จะต้องจ่ายให้สายวิชาการ ๑.๕ กับสายสนับสนุน ๑.๓ เพราะ ๐.๒ ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เช่น เงินประจำตำแหน่ง ฯลฯ...

        สำหรับสายวิชาการเมื่อคิดตามสูตร มศว. แล้วยังต้องนำมาตั้ง คูณด้วย ๑.๕/๑.๗ อีก ส่วนสายสนับสนุนเมื่อคิดตามสูตร มศว. แล้วยังต้องนำมาตั้ง คูณด้วย ๑.๓/๑.๕ ถ้าเงินเหลือก็จะนำมาคิดเป็นค่าประสบการณ์ให้ในแต่ละบุคคล...ผ่านไปกับงานที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา...

เขียน 24 Sep 2013 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)