อนุทิน 129731 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๑๙ วันที่ ๑๖-๒๐  กันยายน ๒๕๕๖ 

สำหรับสัปดาห์นี้เป็นเวลาของการเรียกเคลียงานของเด็กแต่ละคน  เก็บคะแนนต่างๆ การเรียนการสอนเป็นไปอย่างปกติ  และมีนักเรียนส่วนใหญ่ที่คะแนนเรียบร้อย  และถ้าคนไหนไม่เรียบร้อย คนนั้นจะไม่เรียบร้อยตลอด แต่ก็ตักเตือน ให้รีบเอางานมาส่ง

ได้ทำ ปพ.๕ เขียนชื่อ ลงเวลาเรียน  คะแนนต่างๆ  เพื่อเคลียงานให้เสร็จก่อนสอบปลายภาคของนักเรียน

เขียน 24 Sep 2013 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)