อนุทิน 129729 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๑๘ วันที่ ๙-๑๓  กันยายน ๒๕๕๖

     สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายที่สุดเนื่องจากมีงานเข้ามาเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวเอง ของโรงเรียน คือ ต้องออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.๒  และ ป.๓ ชั้นละ ๓๐ ข้อ รวมเป็น ๖๐ ข้อ ส่งภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๔๖

   ในกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ต้องรับผิดชอบ การซ้อม Science show ติวนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพ และโครงงานชั่งวุ่นวายสุดๆ ทั้งสามอย่างมาอยู่ที่เดียวกันในห้องวิทยาศาสตร์ และมีเวลาเพียง ๕ วันเท่านั้นในการเตรียมตัว  ทุกวันที่ทำการฝึกซ้อม จะกลับบ้านประมาณ ๒-๓ ทุ่ม เกือบทุกวัน และวันวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายนมาการประชุมด่วนของครู แต่การเตรียมตัวยังไม่พร้อมจึงเข้าประชุมได้ไม่นาน จึงต้องออกมาเตรียมงานที่จะแข่งวันวัน เสาร์ที่ ๑๔ กันยายน แต่ระยะเวลาเพียง ๕ วัน ทำให้นักเรียนไม่เต็มที่กับกิจกรรม เนื่องจากมีการเตรียมตัวน้อยมาก แต่นักเรียนก็ทำดีที่สุดในวันแข่งขัน

เขียน 24 Sep 2013 @ 09:36 ()


ความเห็น (0)