อนุทิน #129723

(ท่ีมาภาพ:FB มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานของพระองค์คะ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานของพระองค์ค่ะ…