อนุทิน 129723 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

(ท่ีมาภาพ:FB มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันมหิดล

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานของพระองค์คะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานของพระองค์ค่ะ…

ขอบคุณคะ