อนุทิน #129719

| อนุทิน ... ๕๐๕๐ |

"..."

ถ้าหาความสุขจากการมัวเมา

เท่ากับจับเงาในกระจก

พระธรรมดิลก จันทร์กุสโล

เขียน:

ความเห็น (0)