อนุทิน 129718 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๐๔๙ |

"..."

สัตว์ทั้งหลาย...
เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทแห่งกรรม

มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

เมื่อกระทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม...ชั่วก็ตาม
จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแ่น่นอน

(บันทึกคัมภีร์มองตน)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)