อนุทิน 129718 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๔๙ |

"..."

สัตว์ทั้งหลาย...
เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน
เป็นทายาทแห่งกรรม

มีกรรมเป็นกำเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

เมื่อกระทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม...ชั่วก็ตาม
จักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแ่น่นอน

(บันทึกคัมภีร์มองตน)

เขียน 23 Sep 2013 @ 23:51 () แก้ไข 24 Sep 2013 @ 00:03, ()


ความเห็น (0)