อนุทิน 129716 - ยายธี

ยายธี

วันนี้..มีเรื่องที่บังเอิญ..ได้ยิน..ผ่านหูผ่านสายตา..ที่ฝรั่ง..ค้นคว้า..อยู่..ว่า..สัตว์มีสัมพันธภาพ ทางเพศ..ร่วมเพศเดียวกัน..โดยการเฝ้าสังเกตุพฤติกรรมของสัตว์..เป็นต้นว่า..ลิง..พันธุ์ต่างๆ..หรือ..ลึกลงไปในทะเล..ถึง สองพันเมตร..เฝ้าสังเกตุเจ้าปลาหมึก..ที่..พยายาม..มีสัมพันธุ์ทางเพศกับเพศเดียวกันที่..ตัวใหญ่กว่า..แถม..ข้ามพันธุ์..หรือเจ้าปลาเดลฟิน..เล่นเพื่อน.หรือแม้กระทั่งนก.เป็นต้น..เขาให้เหตุผลของการค้นคว้านี้ว่า..เพื่อ..เข้าใจ..ในพฤติกรรม..ทางเพศของ..คน...นั่นเอง

เขียน 23 Sep 2013 @ 23:35 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

…เป็นพฤติกรรมปกติของทั้งคนและสัตว์ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว…แต่เป็นส่วนน้อย…จึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่ปกติธรรมดาของส่วนใหญ่นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ..ดร.พจนา แย้มนัยนา....ความไม่ปรกติธรรมดา..ของคน..ส่วนใหญ่..(เป็นเรื่อง..ระบบ..ประเพณี..นิยม..ความยึดมั่น..ความคิดเห็น..ที่ขัดแย้ง..ความไม่ลงตัวของผลการคำนวน..ทางผลประโยชน์...เป็นต้นแม้กระทั่งเรื่องของการสืบพันธุ์..อันมี..ธรรมชาติ..เป็นตัวกำหนด..)..อย่างนั้น..ใช่ไหม..เจ้าคะ...ยายธี