อนุทิน #129714

| อนุทิน ... ๕๐๔๗ |

"..."

"โอกาส" ไม่ได้เป็น "พลังแห่งความคาดหวัง"

แต่ "โอกาส" นั้นเป็น "พลังแห่งความตั้งใจ"

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ใกล้ยามสอง)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน:

ความเห็น (0)