อนุทิน 129707 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 26 สิงหาคม 2556

        สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอนปกติ ดิฉันและนักเรียนได้ลงมือจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อและอุกรณ์ต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อาทิเช่น ภาพวาดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในจิตนาการของนักเรียน บอร์ดความรู้ต่างๆ ชิ้นงานปั้นดินน้ำมัน ซึ่งสื่อต่างๆ ล้วนแต่เป็นผลงานของนักเรียนหลังจากการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลายคนต่างช่วยกันจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยความเต็มใจ อย่างสนุกสนาน

เขียน 23 Sep 2013 @ 21:54 ()


ความเห็น (0)