อนุทิน #129701

ต้นไม้ที่ปราศจากรากแก้วย่อมรอวันล้ม
คนที่ปราศจากคุณธรรมย่อมรอวันแพ้ภัยตนเอง


                                                     ธรรมทิพย์
                                                 ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)