อนุทิน 129683 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองของบล็อกเกอร์

"คนเราต้องฝึกฝนตนเองให้สามารถหาความสุขราคาถูกได้จากแหล่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ให้เป็นความสุขจากความละเมียดละไมละเอียดอ่อนของผัสสะ ที่เป็นผลเชิงบวก สร้างความชุ่มชื่นเอิบอิ่มในชีวิต เป็นการเสพสุขที่ไม่เบียดเบียน ทั้งไม่เบียดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ"

จากบันทึก ชีวิตที่พอเพียง : ๑๙๙๗. ต้นไม้ริมทาง ของ Prof. Vicharn Panich

อ่าน 191 · ดอกไม้ 7 · ความเห็น 2
สร้าง 4 วันที่แล้ว
เขียน 23 Sep 2013 @ 11:20 ()


ความเห็น (0)