อนุทิน 129681 - บุษยมาศ

ชอบบทความนี้ของ...อาจารย์วิจารณ์ พานิช

ตัวที่ชัดเจนว่า ทำให้เด็กเรียนเก่งคือ EF (Executive Function) ครับ โดยเขาบอกว่า คุณสมบัติที่สำคัญของ EF คือความสามารถในการพุ่งความสนใจ หรือเอาใจใส่ (หรือที่เราเรียกว่ามีสมาธิอยู่กับ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง) ความสามารถจำสิ่งที่ได้ยิน หรือได้เห็น ไว้ในใจส่วนที่เรียกว่า ความจำใช้งาน (working memory) ความสามารถ รอ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เขาบอกว่า คุณสมบัติเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ช่วยให้เรียนได้ดี ยังช่วยให้มีชีวิตที่ดีได้ด้วย และ

"ผมอดเถียงบทความนี้ไม่ได้ ว่าวิธีทำให้เด็กเรียนเก่งขึ้นในแนวสังคมศาสตร์มีอยู่แล้ว     คือการที่เด็ก ได้รับความรักความเอาใจใส่ที่บ้านและที่โรงเรียน    และการที่รูปแบบการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไปเน้นที่การเรียน     ไม่ใช่เน้นที่การสอนอย่างในปัจจุบัน"

เหตุที่ชอบ เพราะ พิสูจน์มาได้จากตัวของ "พี่ภัคร" ๆ ชอบฝึกนั่งสมาธิ สนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเก่งและเอาดีจนได้...ตอนนี้ย่ากำลังนำมาใช้กับ "เจ้าฟ้าคราม" ด้วยค่ะ จะดูสิว่า "ผลของการที่ย่าให้ความรัก + เอาใจใส่หนู" ผลการเรียนของหนูจะเป็นอย่างไร?...

 

 

เขียน 23 Sep 2013 @ 11:04 ()


ความเห็น (0)