อนุทิน 129669 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๓๗ |

"..."

ลืมความผิดพลาดในอดีต

แล้วขีดเส้นทางใหม่ในปัจจุบัน

เพื่อความฝันที่เกิดขึ้นในอนาคต

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามดึก)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

เขียน 23 Sep 2013 @ 00:42 ()


ความเห็น (0)