อนุทิน 129665 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 19 วันที่ 16 - 20  กันยายน 2556                                                                                     

            สัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการเคลียร์งานทั้งหมดของนักเรียน เพื่อที่จะส่งคะแนนให้กับฝ่ายวิชาการทำการตรวจสอบ และสอบเก็บ

คะเเนนระหว่างภาคเรียน ซึ่งสัปดาห์ที่นี้วันศุกร์โรงเรียนมีการปิดเนื่องจากคุณครูเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ ช่วงนี้คุณครูทุก

ท่านไม่ค่อยว่างและตัวดิฉันเองต้องทำหน้าที่แทนคุณครูหลายๆท่านซึ่งมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น

             สำหรับงานในด้านการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเรียนในหน่วยสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 คือ เรืองแรงกับ

การเคลื่อนที่ เรียนรู้ว่า แรง คืออะไร แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างไร และ ในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลก มีคำถามให้นักเรียน

กลับไปคิดว่า นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก คือใคร ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ สัปดาห์นี้ไม่ได้เจอกัน เนื่องจาก

วันศุกร์โรงเรียนปิดและวันพฤหัสนักเรียนออกทำกิจกรรมนอกสถานที่ คือ โครงการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ

บริเวณท่าเทียบเรือบ้านแหลมทราย

เขียน 22 Sep 2013 @ 22:35 () แก้ไข 29 Sep 2013 @ 21:44, ()


ความเห็น (0)