อนุทิน 129653 - บุษยมาศ

หลังจากส่ง "ฟ้าคราม" เสร็จ ฉันก็ขับรถเข้ามาที่บ้านที่พิษณุโลก...พระนักปฏิบัติท่านเทศก์ให้ฟังเกี่ยวกับ "หน้าที่การงาน ยศ ตำแหน่ง" ท่านบอกว่า...ใครที่คิดว่า...ตอนนี้ฉันมีภาระ ถ้าฉันเกษียณแล้วฉันก็จะพ้นภาระ ฉันจะมีความสุขมาก...เอ!!! ทำไม? มาตรงกับตัวฉันล่ะ...นั่งฟังต่อ...ท่านบอกว่า...คน ๆ นั้น เป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งซึ่งเป็นหัวโขนที่เขาสวมให้...เพราะรู้จักตนเองว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อะไร? คนพวกนี้จะมีความสุขต่อชีวิตเพราะเข้าใจถึงการไม่หลงระเริงกับตำแหน่งของตนเอง...แต่คนในสังคมส่วนมากเมื่อได้รับบทบาทแล้ว มักจะลงจากตำแหน่งนั้นไม่ได้...

อืม!!! ตรงกับความคิดของฉันเสียจริง ๆ ทำไม? คนเราจึงยึดติดกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งล่ะ...อาจเป็นเพราะถูกสอนมากระมังว่า..."ทำงานรับราชการแล้วจะได้เป็นจ้าวคน นายคน"...ฉันก็ถูกสอนมาแบบนั้นเช่นกัน...เมื่อฉันเข้ามารับราชการ...แต่ฉันกลับคิดว่า...คนเราต้องทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้นเอง...เมื่อถึงเวลาครบอายุุ ๖๐ ปี คนเราก็ต้องหมดภาระหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง ก็เท่านั้นเอง...และคงจะมีความสุขน่าดู ความสุขที่จะได้อยู่กับครอบครัวของฉันอย่างใกล้ชิดและมีเวลาทุ่มเทให้กับคนใกล้ตัว...

 

เขียน 22 Sep 2013 @ 20:11 () แก้ไข 23 Sep 2013 @ 08:53, ()


ความเห็น (0)