อนุทิน 129607 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๒๖ |

"..."

สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุับัน คือ ดอกผลของอดีต

และเป็นเมล็ดพันธุ์ของอนาคต

สกุลณา สาวาส (Cartoon)

เขียน 21 Sep 2013 @ 21:28 ()


ความเห็น (0)