อนุทิน 129607 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๐๒๖ |

"..."

สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุับัน คือ ดอกผลของอดีต

และเป็นเมล็ดพันธุ์ของอนาคต

สกุลณา สาวาส (Cartoon)

  เขียน:  

ความเห็น (0)