อนุทิน #129607

| อนุทิน ... ๕๐๒๖ |

"..."

สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุับัน คือ ดอกผลของอดีต

และเป็นเมล็ดพันธุ์ของอนาคต

สกุลณา สาวาส (Cartoon)

เขียน:

ความเห็น (0)