อนุทิน 129606 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๐๒๕ |

"..."

หน้านอก บอก ความงาม

หน้าใน บอก ความดี

หน้าที่ บอก ความสามารถ

... หน้านอก แต่งให้พอดี ...

หน้าในและหน้าที่ แต่งให้มาก ๆ

ท่านปัญญานันทภิกขุ

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ขอยืมไปใช้ที่โรงเรียน หน่อยค๊า

ตามสบายครับ ;)…