อนุทิน 129603 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๐๒๔ |

"..."

ชีวิตไม่ได้เรียกร้องอะไร

มากไปกว่าปัจจัยสี่ที่พอเีพียงและพอดี

สกุลณา สาวาส (Cartoon)

เขียน 21 Sep 2013 @ 21:14 ()


ความเห็น (0)