อนุทิน 129580 - จิตศิริน

การกล้าที่จะเขียน การกล้าที่จะแลกเปลี่ยน

เป็นการก้าวข้ามความกลัว การก้าวข้ามเขตปลอดภัยของตัวเอง

ขอบคุณพื้นที่แห่งนี้ ที่ทำให้ฉันมี "ความกล้า"

ขอบคุณกัลยาณมิตร ที่ทำให้ฉันรู้ว่า "มีพื้นที่ปลอดภัยอีกหนึ่งที่ให้ฉันได้อยู่"

เขียน 21 Sep 2013 @ 10:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พื้นที่แห่งนี้มีแต่ความเป็นพี่ - น้อง กันค่ะ “กัลยาณมิตร” ที่มีแต่ความจริงใจต่อกันค่ะ