อนุทิน 129571 - ธิ

ธิ

ผ่านไวเหมือนโกหก

 • สัปดาห์แห่งการล้างหนี้เคลียร์เอกสารปิดงบ ..... สบายใจแล้ว
 • ลุ้นน้องนก  คุณนารถ  น้องเอฟ  ส่งผลงาน R2R คัดเลือกรอบแรกเพื่อขึ้นเวทีประกวดจังหวัด
 • เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อเด็กสระใครฟันดี  การจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวานด้วย D-Method  และคำถามที่น่าสนใจ  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีผลต่ออุบัติการณ์ของมีคมทิ่มตำอย่างไร 
 • งานน้องนักศึกษาทันตาภิบาลก้าวหน้าดี  คืนข้อมูล  จัดการเรียนรู้  ฝึกทักษะแปรงฟันให้ผู้ปกครองนักเรียน  และเริ่มออกสำรวจชุมชน  สุ่มอย่างมีระบบเพื่อตรวจช่องปากชาวบ้าน
 • น้องเจอโจทย์การบ้านคงหนาว  เขียนข้อเท็จจริงและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้  ตั้งแต่เตรียมงาน  จนจัดอบรมแล้วเสร็จ .... ให้ได้มากที่สุด  อิ อิ เสาร์อาทิตย์ไม่่ได้พักจริง  หยอดไปว่า ... วันจันทร์จะตั้งตารออ่านนะ
 • วันศุกร์จัดเวทีเสวนา (โสเหล่) พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นครั้งที่ ๒  
 • สนุกสนาน  บรรยากาศดีมาก  พูดคุยเปิดใจ  กล้าพูดกันมากขึ้น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านอยู่ครบจนหมดเวลา
 • ผลโหวตผู้ร่วมโสเหล่  คัดไว้  ๓  ประเด็น  ๑) น้ำใช้เค็ม  ๒) วัยรุ่นทะเลาะวิวาทเวลาเมา  ๓) เบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • พ่อกำนันแสดงความเป็นผู้นำชัดเจน  นัดหมายครั้งต่อไป  ๕  ตุลาคม ๕๖  วัดบำเพ็ญสังฆกิจ  
 • บอกต่อให้มีตัวแทนครัวเรือนละ  ๑  คนเป็นอย่างน้อย  มาให้มากที่สุด  
 • แกนนำทั้ง  ๔  หมู่บ้านคัดกันเองแล้ว  หาผู้เล่าผลการโสเหล่  ๒  ครั้งที่ผ่านมา  
 • ครั้งหน้าโสเหล่เพิ่มเติม  แล้วให้ชาวบ้านทั้งหมดเป็นผู้เลือกโจทย์วิจัยเอง
 • (๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖)
เขียน 21 Sep 2013 @ 00:39 ()


ความเห็น (0)