อนุทิน 129561 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

 

หลักฐานหนังสือวิสุทธิมัคที่ท่านพระครูพรหมจริยาภิรมย์ บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดสุปัญญาราม สร้างถวายวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖

เขียน 20 Sep 2013 @ 20:24 ()


ความเห็น (1)

ที่หลงเหลือจากเหตุการณ์ไฟไหม้วัดเมื่อปี ๕๓