อนุทิน 129561 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

 

หลักฐานหนังสือวิสุทธิมัคที่ท่านพระครูพรหมจริยาภิรมย์ บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดสุปัญญาราม สร้างถวายวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ที่หลงเหลือจากเหตุการณ์ไฟไหม้วัดเมื่อปี ๕๓