อนุทิน 129540 - ยายธี

ยายธี

เมื่อวานนี้..ได้ยิน..แว่วๆ..."ท่าน องค์ ดาไลลามะ.มา.เยือน..รร.เด็ก..ที่..ฮาว์โน..เวอร์.ประเทศเยอรมัน ได้.กล่าว..กับ..นัก..ข่าว..หญิง..เมื่อถูก..ถามถึง..ความขัดแย้ง..ที่มีอยู่ในขณะนี้."   .ว่า..".พุทธเจ้า.ถ้ามีแค่.เท่านั้น..ไม่ได้..ช่วยอะไรได้...เพราะ..พื้น.ฐาน..ใหญ่ยิ่งและสำคัญ..คือ..รัก..และ..เมตตา..ต่อกัน..(จึงจะช่วย..ให้..มนุษย์..อยู่กับ..คำว่า..มนุษยธรรม...."

(ท่านๆเราๆ..ชาวพุทธ..จะ..มี..ความเห็น..ตรงกับ..ท่านนั้นไหม น้อ..)...โดย..ไม่แบ่งแยก..ความเป็นมวลหมู่ใน..ธรรมชาติ..ที่ไม่สามารถแบ่งแยกความเป็นธรรม..ที่..มี..เกิด..แก่..เจ็บตาย..เป็นที่ตั้ง..อันปราศจาก..ซึ่ง..อัตตา..อันเป็นความยึดถือ..ในตัวตน....มีความจริงอันเป็นสัจจธรรม..ปรากฏอยู่..เป็น..จีรัง..ดังนี้(มีอยู่..ตั้งอยู่..ดับ..ไป..)

เขียน 20 Sep 2013 @ 14:26 ()


ความเห็น (0)