อนุทิน #12953

วันนี้ทำให้ตระหนักอย่างแน่ชัดมากยิ่งขึ้นกับความเชื่อที่ว่า...

อยากมีในสิ่งที่ไม่มี.....เป็นทุกข์

ไม่อยากมีในสิ่งที่มี.....ทุกข์เสียยิ่งกว่า

....สติและปัญญาจะตามทันหรือนี่...

เขียน:

ความเห็น (0)