อนุทิน 129528 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๙๑๖ |

"อิสรภาพ"

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้เห็น ที่จะได้ยิน
ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้พูด ในสิ่งที่ฉันคิด ฉันรู้สึก
ไม่ใช่ให้พูดในสิ่งที่ฉันควรพูด ที่ฉันควรคิด

ฉันต้องการมีอิสรภาพที่จะได้ชื่นชอบ ในบุคคลที่ฉันเป็นอยู่
ไม่ใ่ช่ในบุคคลที่ฉันควรเป็น

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้รู้สึก ในสิ่งที่ฉันรู้สึกจริง
ไม่ใช่สิ่งที่ฉันควรรู้สึก

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้ถาม ในสิ่งที่ฉันอยากถาม
แทนการรอคอยคำอนุญาต

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้เสี่ยงชีวิต
ที่ฉันเองเป็นผู้รับผิดชอบ

แทนการกักขังหน่วงเหนี่ยว ในกรอบที่สังคมเป็นผู้บอก
เพียงเพราะคิดว่ามันปลอดภัย

(ข้อเขียนนี้เคยเขียนมาแล้วหลายครั้ง เป็นของ "อาจารย์นวลศิริ เปาโรหิตย์"
ในหนังสือ "ค้นหาตัวเอง" ที่อยากให้ใครสักคนได้อ่าน)

 

เขียน 20 Sep 2013 @ 09:17 () แก้ไข 20 Sep 2013 @ 19:44, ()


ความเห็น (0)