อนุทิน 129528 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๕๙๑๖ |

"อิสรภาพ"

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้เห็น ที่จะได้ยิน
ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้พูด ในสิ่งที่ฉันคิด ฉันรู้สึก
ไม่ใช่ให้พูดในสิ่งที่ฉันควรพูด ที่ฉันควรคิด

ฉันต้องการมีอิสรภาพที่จะได้ชื่นชอบ ในบุคคลที่ฉันเป็นอยู่
ไม่ใ่ช่ในบุคคลที่ฉันควรเป็น

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้รู้สึก ในสิ่งที่ฉันรู้สึกจริง
ไม่ใช่สิ่งที่ฉันควรรู้สึก

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้ถาม ในสิ่งที่ฉันอยากถาม
แทนการรอคอยคำอนุญาต

ฉันต้องการอิสรภาพที่จะได้เสี่ยงชีวิต
ที่ฉันเองเป็นผู้รับผิดชอบ

แทนการกักขังหน่วงเหนี่ยว ในกรอบที่สังคมเป็นผู้บอก
เพียงเพราะคิดว่ามันปลอดภัย

(ข้อเขียนนี้เคยเขียนมาแล้วหลายครั้ง เป็นของ "อาจารย์นวลศิริ เปาโรหิตย์"
ในหนังสือ "ค้นหาตัวเอง" ที่อยากให้ใครสักคนได้อ่าน)

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)