อนุทิน 129525 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

เพิ่งถึงบางอ้อ...ขับรถมาฟังธรรมะไปด้วย...หลวงพ่อบอกว่า...อาการที่ตัวฉันเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน คือ การปิติ ยินดีต่อสิ่งต่าง ๆ มีความสุข ไม่คิดฟุ้งเฟ้อเรื่องอื่น ๆ เรียกว่า มีสุขใจ นั่นหมายถึง "บันไดแรกหรือประตูแห่งการสู่นิพพาน"...สาธุเจ้าค่ะ...

 

  เขียน:  

ความเห็น (2)

คนที่มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม…เข้าถึงธรรมะได้โดยไม่ยากนะคะ

ถูกต้องเลยค่ะ ดร.พจนา อยู่ที่ใจของเราเป็นหลักค่ะ