อนุทิน 129523 - อ.นุ

  ติดต่อ

ธรรมะฟังดี...พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ

http://phraprasong.org/talk

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะอาจารย์…