อนุทิน 129511 - อักขณิช

  ติดต่อ

 

"สิ่งสำคัญของการเดินทางไม่ใช่จุดหมาย  แต่อยู่ที่ระหว่างทางต่างหาก"

 

 

Captain  Jack  Sparrow

(Pirates of the Caribbean)

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ถ้าเราตกป.๔บ่อยๆ…เราก็ไม่จบป.๖ สักทีซีครับ…มาให้กำลังใจครับ