อนุทิน #129501

พระครูพรหมจริยาภิรมย์ (พรหม สุปญฺโญ)

บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดสุปัญญาราม พ.ศ. ๒๔๗๗

 

 

เขียน:

ความเห็น (0)