อนุทิน 129501 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

พระครูพรหมจริยาภิรมย์ (พรหม สุปญฺโญ)

บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดสุปัญญาราม พ.ศ. ๒๔๗๗

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)