อนุทิน 129501 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

พระครูพรหมจริยาภิรมย์ (พรหม สุปญฺโญ)

บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดสุปัญญาราม พ.ศ. ๒๔๗๗

 

 

เขียน 19 Sep 2013 @ 19:45 ()


ความเห็น (0)