อนุทิน 129497 - อร วรรณดา

เด็กสมาธิสั้นเป็นอย่างไร

          ดิฉันเคยอ่านเกี่ยวกับเด็กที่มีสมาธิสั้นว่า เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ชอบเปลี่ยนพฤติกรรมบ่อยๆ ไม่สามารถจดจำทำสิ่งใดได้นานๆ ทำให้ไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนหรือการอ่านหนังสือได้

        ก็สงสัยและเกิดคำถามตามมาว่าเด็กคนหนึ่งที่ดิฉันรู้จัก บุคคอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดเขา มองว่าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้น และคุณแม่พาเขาไปพบหมอและรับยามากินเป็นประจำ

        แต่..สำหรับดิฉันไม่เชื่อเช่นนั้น มองว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถ มีความเฉลียวฉลาดซ่อนอยุู่ในตัว  บุคลิกเขาอาจเป็นคนวอกแวก ไม่อยู่นิ่ง และชอบกวนเพื่อนจนเพื่อนๆรำคาญ แต่ยามใดที่เขาอ่านหนังสือ
เขาจะไม่สนใจใคร ใจจดใจจ่ออยู่กับหนังสือที่อ่าน เขาชอบอ่านหนังสือ และอ่านหนังสือได้ครั้งละนานๆเป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงติดต่อกัน เคยสอบถามเขาเกี่ยวกับหนังสือที่เขาอ่าน เขาตอบได้เขาเข้าใจเรื่องที่อ่านเป็นอย่างดี เขาอ่านหนังสือได้คล่อง

        ดิฉันยังเชื่อมั่นว่า เขาเป็นเด็กฉลาดคนหนึ่ง ทำอย่างไรจะให้คนอื่นๆยอมรับในตัวเขามองเขาเป็นเด็กปกติทั่วไป ทำอย่างไรจะช่วยดึงพฤติกรรมเด่นของเขาออกมาใหคนอื่นรับรู้ถึงความสามารถของเขาที่ซ่อนอยู่

        ใคร่ขอคำชี้แนะจากท่านผู้รู้ด้วย  ขอพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียน 19 Sep 2013 @ 17:04 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ในการทำงานได้ดูแลเด็กเหล่านี้มาพอสมควรค่ะ พวกเขาเข้ามารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน อาการของเด็กสมาธิสั้นมี3ด้านใหญ่ๆคือ ความพร่องของสมาธิ พฤติกรรมและการคิดวางแผน การที่คุณหมอตัดสินใจรักษา เป็นไปได้สูงว่าเด็กสมาธิสั้นจริงค่ะ มีหนังสือเล่มหนึ่งน่าอ่านมาก สร้างสมาธิให้ลูกคุณ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติเขียนไว้ ที่หน้าปกเขียนไว้ว่า พ่อแม่และครูต้องอ่านค่ะ ซื้อมาเล่มหนึ่ง น่าสนใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณถาวรมากค่ะที่ให้คำแนะนำที่ดีๆ จะลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านค่ะ ตอนนี้กำลังสนใจเกี่ยวกับการสร้างนิสัยรักการอ่านของเด็กๆค่ะ ขอคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

เป็นเด็กสมาธิสั้น…ทุกวันนี้เป็นคนแก่สมาธิสั้นค่ะ