อนุทิน 129494 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

การทำงานเกี่ยวกับ "บุคคล" เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะคนมีชีวิต จิตใจ ต้องใช้ใจประสานใจ จึงจะทำให้ได้ผลงานออกมาดี...งานบุคคลเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของคนที่ได้ทำงานด้านนี้...ในทางกลับกัน ถ้าปฏิบัติต่อพวกเขาในทางไม่ดีก็จะได้สิ่งไม่ดีกลับมาสู่ตัวเราเช่นกัน...

เขียน 19 Sep 2013 @ 15:29 ()


ความเห็น (0)