อนุทิน 129487 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

การที่คนเรามีลูกน้องในการทำงาน...ซึ่งแต่ละคนมีพฤติกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน คนที่เป็นหัวหน้าต้องคอยบอกและสอนในเรื่องของการให้โอกาส การเข้าใจ การใส่ใจซึ่งกันและกัน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา สารพัดเรื่องที่ "หัวหน้า" ต้องพูดคุย เรียกว่า "คอยใส่" ให้เกิดในจิตใจของเขาให้ได้ เพราะจะทำให้การอยู่ร่วมกันได้อย่างมี "ความสุข" ความสุขในการที่ได้ทำงานร่วมกัน...

 

 

เขียน 19 Sep 2013 @ 11:57 ()


ความเห็น (0)