อนุทิน 129471 - มนตรี แย้มกสิกร

 

 

"สายใย ไทย - กัมพูชา"

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ตามกำหนดการเดิมผมจะต้องเดินทางไปประชุมร่วมกับฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ประเทศกัมพูชา แต่ปรากฏว่าได้รับแจ้งกระทันหันว่า สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจมีการประท้วงกันเกิดขึ้นในกรุงพนมเปญ เลยไม่ต้องไป ประเด็นที่จะไปประชุม คือ การปฏิบัติงานตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งทรงมีพระเมตตาและแสดงน้ำพระทัย เป็นการตอบแทนแก่ประเทศกัมพูชา ที่ท่านได้เสด็จศึกษาโบราณสถานในประเทศกัมพูชาบ่อยครั้ง ของขวัญที่ดีที่สุด คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชนชาวกัมพูชา จุดนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา และประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไปชั่วลูกชั่วหลาน เพราะการพระราชทานความช่วยเหลือคร้ั้งนี้ เป็นการพระราชทานความช่วยเหลือเป็นการส่วนพระองค์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล พระองค์ท่านพระราชทานดำเนินโครงการนี้มานานเป็นปีที่ ๑๓ แล้ว ปัจจุบัน "โรงเรียนกำปงเฌอเตียล" อายุ ๑๒ ปี มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งบุคลากร สถานที่ ระบบ มีอินเตอร์เน็ต มีน้ำประปา มีหอพัก มีโรงเพาะเลี้ยง บ่อปลา อาคารปฏิบัติการ หอประชุม โซล่าร์เซลล์ โรงครัว สนามฟุตบอล เรือนพักรับรอง ฯลฯ เมื่อครั้งที่ประเทศไทยกับกัมพูชา มีปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลนั้น โครงการนี้ ได้รับปกป้อง ดูแล รักษา โดยชาวกัมพูชา ทุกคนรักโรงเรียนนี้ ในขณะที่สถานฑูตถูกเผา แต่โรงเรียนนี้ แม้แต่ ท่านสมเด็จมหาอัครเดโชฮุนเซน ยังบอกว่า โครงการฯ นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ให้ดูแลรักษาไว้ให้ดี ไม่ให้ใครได้รับความเดือด

ร้อน  และนี่คือ...สายสัมพันธ์อันเกิดจากน้ำพระทัยของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแท้ หรือที่พวกเราเรียกกันว่า "สายใย ไทย-กัมพูชา" 

 

เขียน 19 Sep 2013 @ 00:50 ()


ความเห็น (0)