อนุทิน 129450 - สุนิสา ทองชุม

สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 9-13 กันยายน 2556

   สัปดาห์นี้เป็นการเริ่มต้นการสอนของหน่วยที่ 3 เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เป็นสัปดาห์ที่เด็กๆชั้น ป. 6 รอคอยเนื่องจากหน่วยนี้จะรียนมีการทดลองเยอะ เด็กอยากทดลอง อยากใช้เครื่องมือ อยากเรียนห้องวิทย์ ส่วนหน่วยที่ 2 เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ทั้งสองหน่วยนักเรียนตั้งใจเรียนมาก หน่วยที่ 2 นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้สำรวจระบบนิเวศบริเวณโรงเรียน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องสุดท้ายของการเรียนระยะเวลาในการสอนก็เหลือน้อยขึ้นทุกที แต่ยังไงก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและสอนให้ทันในเนื้อหาเพราะ หนว่ยที่ 3 ต้องใช้ในการสอบปลายภาค 

เขียน 18 Sep 2013 @ 19:11 ()


ความเห็น (0)