อนุทิน 129439 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

วันนี้ไม่มีประชุม คริ ๆ ๆ จะได้ทำงานประจำได้บ้าง วางแผนเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจะจัดการเรื่อง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (เดิมทำไว้แล้วแต่มีการต้องให้ปรับปรุงนิดหนึ่ง) วางแผนช่วงบ่ายว่าจะทำ คู่มือสมรรถนะ เล่มใหม่ให้ดูง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น...(แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือเปล่า? คริ ๆ ๆ)

 

 

เขียน 18 Sep 2013 @ 09:02 ()


ความเห็น (0)