อนุทิน 129437 - แสงแห่งความดี...

วันนี้ไปพูดเรื่องโครงการจัดสร้างเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบพม่า ให้คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ให้เห็นที่มา ความเป็นไป และสิ่งที่วัดและชุมชนจะได้รับจากการสร้างเจดีย์ฯ ในครั้งนี้

ขอให้สิ่งที่พวกเขาเหล่านี้ฝันไว้ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ส่วนตัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้น..... เมื่อคิดดี ทำดี ขอให้สิ่งดี ดี ปรากฏเป็นนิมิตหมายที่ดีด้วยเทอญ

 

เขียน 18 Sep 2013 @ 08:47 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นหนึ่งกำลังใจนะคะ…