อนุทิน #129431

สิ่งที่ไม่สามารถประมาณค่าได้

 มะขามน้อย ถุงใหญ่ๆ 2 ถุง 

ของฝากจาก ยโสธร

(ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ตั้งแต่ ปี2545)

ชื่นใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

17-9-56

(ขออนุญาต ถ่ายภาพและเผยแพร่แล้ว)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ยิ้มสดใสทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ