อนุทิน 129401 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ช่วงเช้า ว่าจะได้ทำเรื่องแผนบริหารทรัพยากรบุคคล...แต่เปล่า? มีแขกขอเข้าพบตั้งแต่เช้า คนแล้วคนเล่า เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับคนในการทำงานร่วมกัน ฉันหาสาเหตุ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จทุกราย...แม้แต่ทางโทรศัพท์ เมื่อเจอแบบนี้แล้ว ผอ.กบค.จะให้แก้ไขอย่างไร? ฉันก็แนะนำไป จนเจ้าของปัญหา Happy ในการแก้ปัญหา...เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ฉันต้องตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาทางด้านงานบุคคล

สำหรับช่วงบ่าย เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการขึ้นเงินค่าจ้างให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่...(ปัญหาที่ภาครัฐผลักไว้ให้กับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการขึ้นค่าจ้างตามมติ ครม.)...และการกำหนดกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมวางแผนอัตรากำลังคนที่จะต้องดำเนินการจ้างในแต่ละปี ร่วมกับกองนโยบายและแผน

เขียน 17 Sep 2013 @ 12:24 () แก้ไข 17 Sep 2013 @ 12:27, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้นะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ krutoiting

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจนะคะ…