อนุทิน 129397 - ถาวร

ถาวร

อ่านหนังสือ“เห็นทุกข์ สนุกดี”โดยพระดุษฎี  เมธังกุโร  ในตอนสมาธิลัด..ขจัดมาร เรื่อง“สมาธิมีดสั้น" มีว่า

สมาธิทำให้เกิดสติ ทำให้เกิดความเพียร การมีสติเตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่ประมาท เหมือนมีมีดสั้นเป็นอาวุธสำหรับระวังและต่อสู้กับข้าศึกที่รุกรานใจเรา  เพื่อต่อสู้พญามารทั้ง 5 คือมัจจุมาร (ความตาย) ขันธมาร (ความเจ็บไข้) อภิสังขารมาร (ความคิดปรุงแต่ง) เทวปุตตมาร (มารที่ทำให้เรารักสบาย ไม่สู้ชีวิต)และกิเลสมาร (โลภะ โทสะ โมหะ) พกติดตัวไว้ยามคับขันช่วยเราได้ แต่สำคัญ มีดสั้นต้องคม

                               

   อ่านแล้วได้คิด ได้สติ  จะพยายามลับคม...ฝึกจิต ฝึกสติ เราเองในการทำงานต้องเกี่ยวข้องกับสติอย่างมาก เพราะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นตลอดเวลาหากขาดสติและประมาท

เพิ่มสติ...ลดrisk

เขียน 17 Sep 2013 @ 09:06 () แก้ไข 17 Sep 2013 @ 09:12, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกๆท่านค่ะ