อนุทิน 129373 - Ka-Poom

  ติดต่อ

เมื่อถึงปลายทาง...นั่นการเรียนรู้ในรอบนี้ได้จบลงแล้ว
เรื่องราวแห่งความตาย เป็นเรื่องราวที่เราต้องทำความเข้าใจในสมมติ
แม้แต่ความตาย...ยังเป็นบทสมมติบทสุดท้ายของการเรียนในชีวิต
เราทุกคนจะต้องได้เรียนรู้ในเรื่องนี้
และบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้...ที่แต่ละคนได้รับก็ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันออกไป ตามสภาวะจิตที่ละเอียดแตกต่างกัน
=========================
ความตายที่ต้องเรียนรู้
http://www.gotoknow.org/posts/180665

  เขียน:  

ความเห็น (0)