อนุทิน #129356

ช่วงเช้า ดำเนินการจัดเขียนผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ผลัดมาหลายเพลา เพิ่งได้ฤกษ์ดำเนินการเสร็จวันนี้เอง

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาระงานของพนักงานราชการ ให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เสร็จแล้วประชุมการจัดทำงบประมาณร่วมกับกองนโยบายและแผนต่อ...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)