อนุทิน 129356 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

ช่วงเช้า ดำเนินการจัดเขียนผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ผลัดมาหลายเพลา เพิ่งได้ฤกษ์ดำเนินการเสร็จวันนี้เอง

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาระงานของพนักงานราชการ ให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เสร็จแล้วประชุมการจัดทำงบประมาณร่วมกับกองนโยบายและแผนต่อ...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)