อนุทิน 129356 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ช่วงเช้า ดำเนินการจัดเขียนผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ผลัดมาหลายเพลา เพิ่งได้ฤกษ์ดำเนินการเสร็จวันนี้เอง

เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาระงานของพนักงานราชการ ให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เสร็จแล้วประชุมการจัดทำงบประมาณร่วมกับกองนโยบายและแผนต่อ...

เขียน 16 Sep 2013 @ 16:14 () แก้ไข 16 Sep 2013 @ 16:15, ()


ความเห็น (0)