อนุทิน 129354 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

วันนี้ที่มหาวิทยาลัยซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

 ขาดไฟไปหลายชั่วโมง รู้สึกว่า.ว่าง.จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

แต่มีเวลาทบทวนงานอื่นและตัวเองด้วย. ^_^

  เขียน:  

ความเห็น (0)